Kandinsky, Music, Impression lll

Schilderij naar een muziekstuk